Warning: include_once(includesDSincludes.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dbadraud/domains/dba.lt/public_html/templates/theme3128/component.php on line 11

Warning: include_once(): Failed opening 'includesDSincludes.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/dbadraud/domains/dba.lt/public_html/templates/theme3128/component.php on line 11
Privatumo politika - Draudimo brokerių aljansas

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.

Privatumo politika

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių
Priedas Nr. 16

Galioja nuo 2021-09-14

PRIVATUMO POLITIKA

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ (toliau - Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų asmenų ar įmonių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi, Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais, šia privatumo politika.

Atkreipiame dėmesį, jog tuo atveju, jei pateikiate mums informaciją apie bet kurį kitą asmenį, išskyrus save, savo darbuotojus, partnerius, apdraustuosius, turite įsitikinti, jog jie yra informuoti, kaip bus naudojami jų duomenys.

Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų valdytoja - Bendrovė, buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilnius, el. pašto adresas info@dba.lt.

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie - el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. +370 6122 2646.

I. Vykdoma duomenų tvarkymo veikla

1.1. Bendrovė informuoja, kad interneto svetainėje tiesioginės rinkodaros (informacijos, pasiūlymų, pranešimų bei naujienų siuntimas)  ir tinkamos paslaugų kokybės užtikrinimo tikslais gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:

   1.1.1. Vardas;
   1.1.2. Pavardė;
   1.1.3. Elektroninio pašto adresas;
   1.1.4. Telefono numeris;
   1.1.5. IP adresas.

Aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Duomenų subjekto sutikimas. Asmenys, norėdami gauti informaciją, pasiūlymus, pranešimus bei naujienas apie Bendrovės bei Bendrovės partnerių vykdomą veiklą Bendrovės internetinėje svetainėje privalo pateikti elektroninio pašto adresą ir/ar telefono numerį, priklausomai nuo to, kuriuo būdu pageidauja gauti ankščiau minėtus rinkodaros pranešimus.

El. pašto adresą ir/ar asmens telefono numerį Bendrovė gali perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad būtų išsiųsta informacija, pasiūlymas, pranešimas ar naujiena.
Duotą sutikimą galima bet kada atšaukti ir atsisakyti Bendrovės skleidžiamos informacijos, pasiūlymų, pranešimų bei naujienų prenumeratos. Tai galima padaryti parašius Bendrovei (siuntėjui) elektroniniu paštu ar paskambinus telefonu.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus nuo sutikimo atšaukimo, arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo Bendrovės sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

1.2 Asmens duomenys taip pat gali būti renkami personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslu. Tuo atveju yra tvarkomi šie asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir kartu su jais pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys, nuotrauka (jeigu kandidatas pats ją pateikia), kiti su personalo atranka susiję asmens duomenys.

Bendrovė asmens duomenis, kurie renkami personalo atrankos tikslu, tvarko teisėto intereso pagrindu, siekiant priimti į darbą reikiamos kvalifikacijos, gebėjimų ir savybių asmenį.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 mėnesių laikotarpį nuo darbuotojų atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

1.3. Vykdydami LR Vyriausybės nutarimą „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ bei kitus teisės aktus, kurie nustato įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms prievoles, susijusias su sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio šalyje prevencija, galime tvarkyti klientų, kitų draudimo santykių dalyvių ar kitų duomenų subjektų asmens duomenis, susijusiu su galimybių pasu tais atvejais, kai teikiamos kontaktinės paslaugos.

Duomenų subjektų asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) yra tvarkomi siekiant nustatyti asmens priklausymą bent vienam iš teisės aktuose nustatytų kriterijų, sudarant galimybę šiems asmenims teisės aktuose nurodytais atvejais naudotis teise į švelnesnes karantino režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones.

Galimybių pasui patikrinti tvarkomi duomenys: QR kodas, kuriame yra užkoduoti duomenų subjekto bendrieji duomenys - vardas, pavardė bei gimimo metai ir galimybių paso galiojimo pradžios ir pabaigos datų (metai, mėnuo, diena) ir laiko (valandos, minutės) informacija.

QR kodo informacija nėra išsaugoma mūsų įrenginyje, o yra tik patikrinama (peržiūrima ir patikrinama įrenginyje), siekiant nustatyti ar asmuo turi galiojantį galimybių pasą.

1.4. Gauti duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

1.5. Asmens duomenys gali būti perduoti:

   1.5.1. duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir/ar teikia paslaugas (informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; įmonių, kurios užtikrina pranešimų siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas ir kt.);

   1.5.2. teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms, taip pat tretiesiems asmenims, tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams, VMI, SODRA, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekančiam pareigūnui ir kt.);

   1.5.3. kitiems asmenims asmens sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

II. Slapukų politika

2.1. Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar kitą įrenginį.

Kai kurie Bendrovės naudojami slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginio naršyklėje tik naršymo sesijos metu, t. y. iki tol, kol išeinate iš Bendrovės internetinės svetainės. Tokie slapukai yra vadinami „sesijos slapukais“, nes jie automatiškai nustoja galioti pasibaigus vartotojo sesijai ir uždarius Bendrovės internetinę svetainę.

Kita slapukų rūšis, t. y. „nuolatiniai slapukai“, susideda iš tekstinio failo, kuris saugomas Jūsų įrenginyje tam tikrą nustatytą laiką iki galiojimo pabaigos arba tol, kol jį patys ištrinate.

2.2. Bendrovės svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

   2.2.1. Techniniai slapukai. Šie slapukai padeda rodyti Bendrovės svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui. Sutikimas jų įdiegimui nėra reikalingas. Šie slapukai pagal savo rūšį yra sesijos slapukai.

   2.2.2. Funkciniai slapukai. Šie slapukai leidžia Bendrovės internetinei svetainei atsiminti Jūsų pasirinkimą, kad išvengtumėte nustatymų keitimų kaskart apsilankius Bendrovės internetinėje svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., vartotojo vardą, kalbą ar regioną, kuriame esate), kad Bendrovės internetinė svetainė galėtų pasiūlyti Jums patobulintas ir personalizuotas funkcijas. Šie slapukai pagal savo rūšį yra nuolatiniai.

   2.2.3. Analitiniai slapukai. Šiuos slapukus naudojant įgyjama žinių, duomenų apie tai, kaip lankytojai naudoja Bendrovės svetainę. Tokiu būdu galima optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Šių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie lankytojų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių lankytojas atėjo, kokius el. laiškus lankytojai atvėrė ir į kuriuos sureagavo bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad Bendrovė įgyja galimybę naudoti informaciją apie svetainės lankytoją ir tai, kaip jis naudoja šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip reklaminių kampanijų dalį, Bendrovė gali panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotų, kaip vartotojai naršo svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse. Šie slapukai pagal savo rūšį būna ir nuolatiniai ir sesijos.

2.3. Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinės visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas.

2.4. Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymuose, informavimo eilutėje interneto svetainėje, iššokant langams, registruojantis interneto svetainėje. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

2.5. Jei svetainės lankytojai nesutinka, kad į jų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Bendrovės svetainę) gali neveikti tinkamai.

2.6. Duomenys apie naudojamus slapukus:

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas Renkami ir tvarkomi asmens duomenys
beb8fa39920f1da1a3448382bbb0ff77 Šis sesijos slapukas priskiria naršytojui - tiksliau jo naršyklės sesijai - unikalų - atsitiktinai sugeneruotą – kintamąjį. „Joomla“ turinio valdymo sistema šiam kintamajam gali priskirti šią informaciją:
pasirinkta kalba, prisijungimo būsena.
Galioja sesijos metu Pasirinkta kalba.
Prisijungimo būsena.
 
fmalertcookies Šis papildinys yra skirtas pranešimui rodyti svetainėje, siekiant įspėti vartotoją, kad  svetainė naudoja slapukus rinkti kitą informaciją. Padeda gauti išankstinį vartotojo sutikimą prieš saugant informaciją vartotojo įrangoje arba prieš prieigą prie jau saugomos informacijos. Galioja 1 mėn.  Duomenų nerenka, jo pagalba įspėjama, kad duomenys renkami

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org.

III. Duomenų subjektų teisės

3.1. Duomenų subjektai turi šias teises:

   3.1.1. teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
   3.1.2. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
   3.1.3. teisę reikalauti ištrinti duomenis;
   3.1.4. teisę apriboti duomenų tvarkymą;
   3.1.5. teisę į duomenų perkeliamumą;
   3.1.6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
   3.1.7. teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam;
   3.1.8. teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu.

3.2. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto asmens tapatybę. Duomenų subjekto asmens tapatybė nustatoma pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

3.3. Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Ypatingais atvejais, priklausomai nuo prašymų sudėtingumo ir Asmens duomenų kiekio, 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas, gali būti pratęstas, apie tai iš anksto pranešus Jums. Atsakymas į Jūsų prašymą pateikiamas ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jei Jus pageidausite informaciją gauti elektroniniu būdu.

3.4. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais.

IV. Asmens duomenų saugumas

4.1. Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

V. Teisių gynimo tvarka

5.1. Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

VI. Baigiamosios nuostatos

6.1. Bendrovės svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

6.2. Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.dba.lt.
Mes reguliariai peržiūrime šią Privatumo politiką ir pasiliekame teisę bet kada ją pakeisti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokie pakeitimai ir patikslinimai įsigalioja iškart nuo tos dienos, kai pakeistas sąlygas paskelbiame savo internetinėje svetainėje: www.dba.lt.

6.3. Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: el. paštas dap@achemosgrupe.lt tel. Nr. +370 612 22646.