Skundų nagrinėjimo tvarka

Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 03-105 “Dėl finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo” nuostatomis ir Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-11, parengta UADBB “Draudimo brokerių aljansas” gaunamų skundų nagrinėjimo tvarka.

Darbui su PDF tipo dokumentais Jums reikalinga nemokama Adobe Acrobat Reader programinė įranga.