Informacija klientui

(DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI)

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ vadovaudamasi LR Draudimo įstatymo 93 straipsniu, LR Civilinio kodekso 6.993 straipsniu, bei Lietuvos banko Valdybos nutarimu Nr. 03-91, teikia Jums šią informaciją:

1. Informacija apie draudimo tarpininką:

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Draudimo brokerių aljansas“; įmonės kodas – 302608851; buveinės adresas Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius; Elektroninis paštas – info@dba.lt; Telefono numeris – (8 5) 249 2250; Internetinė svetainė www.dba.lt.

2. UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ registracijos informacija:

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ yra registruotas juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Registracijos informaciją galite patikrinti interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/jar/.

3. Lietuvos banko internetinis tinklapis, kuriame skelbiami draudimo tarpininkų sąrašai:

https://www.lb.lt/lt/draudikai-ir-draudimo-tarpininkai  Įrašius draudimo tarpininko pavadinimą, galite patikrinti ar draudimo tarpininkui yra suteikta teise vertis draudimo produktų platinimo veikla.

4. Skundų dėl draudimo tarpininko veiklos ir ginčų su draudimo tarpininku nagrinėjimo ne teisme tvarka:

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ nagrinėja gautus skundus. Suinteresuoti asmenys – draudėjai, apdraustieji ir/ar naudos gavėjai – gali kreiptis į UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ generalinį direktorių Joną Plačiakį, tel. (8 5) 249 2250, mob. tel. 8 687 36484, el. p. jonas.placiakis@dba.lt, skundą atsiunčiant paštu adresu Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius. UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ skundų nagrinėjimo tvarką galite rasti adresu https://www.dba.lt/naudinga-informacija/skundu-nagrinejimo-tvarka.html.

Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisykles galite rasti adresu https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju.

5. Informacija apie galimą interesų konfliktą dėl dviejų juridinių subjektų dalyvavimo vienas kito veikloje:

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ neturi, tiesiogiai ar netiesiogiai, jokių draudikų akcijų, ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo. Joks draudikas arba draudiko patronuojančioji įmonė, tiesiogiai ar netiesiogiai, neturi UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo.

6. Informacija apie draudimo tarpininko gaunamo atlygio, susijusio su konkrečios draudimo sutarties sudarymu, pobūdį:

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ iš draudiko gauna komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

7. Draudikai, su kuriais UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ bendradarbiauja:

Ne gyvybės draudimo:

 • AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius
 • AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva
 • ADB „Gjensidige“ Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius
 • ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT - 06115 Vilnius
 • ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
 • If P&C Insurance AS filialas, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius
 • Seesam Insurance AS Lietuvos filialas, Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius
 • UAB DK „Lamantinas“ Z. Sierakausko g.15A, LT-03105 Vilnius
 • Balcia Insurance SE Lietuvos Filialas, Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius
 • COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialas A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius

Gyvybės draudimo:

 • ERGO Life Insurance SE, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas, Ukmergės g. 280, LT - 06115 Vilnius

8. Informacija pagal LR civilinio kodekso 6. 993 straipsnio 8 dalį:

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.

9. Draudimo sutartims taikoma teisė:

Draudimo sutartims, kurios sudaromos tarpininkaujant UADBB „Draudimo brokerių aljansas“, yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejus, jei draudimo sutartyse yra numatyta kitaip.

10. Informacija apie rekomendacijos teikimą:

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ visais atvejais neteikia rekomendacijos dėl draudimo produktų, išskyrus atvejus, kada apie rekomendacijos teikimą klientas yra informuojamas el. paštu ar pažymint tai draudimo pasiūlyme.

11. Draudiko parengtas draudimo produkto informacinis dokumentas

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ kartu su Jums teikiamu draudimo pasiūlymu pateiks draudiko parengtą draudimo produkto informacinį dokumentą.

Išsami informacija apie UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ yra prieinama ir internetinėje svetainėje adresu www.dba.lt.


Darbui su PDF tipo dokumentais Jums reikalinga nemokama Adobe Acrobat Reader programinė įranga.