Ne gyvybės draudimo paslaugos

Asmens draudimas

 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
 • Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
 • Kelionių draudimas
 • Savanoriškas sveikatos draudimas

Turto draudimas

 • Įmonių ir organizacijų turto draudimas
 • Gamybos (verslo) nutrūkimo draudimas
 • Pasekminės žalos draudimas
 • Mobilių mašinų ir įrengimų draudimas
 • Statybos ir/ar montavimo darbų visų rizikų draudimas
 • Transporto priemonių (KASKO) draudimas
 • Vandens transporto priemonių draudimas
 • Skraidymo aparatų draudimas
 • Geležinkelio riedmenų draudimas
 • Krovinių draudimas
 • Gyventojų turto draudimas
 • Gyvulių ir gyvūnų draudimas

Atsakomybės draudimas

 • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
 • Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas
 • Vadovų civilinės atsakomybės draudimas
 • Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas
 • Vežėjų sausumos keliais civilinės atsakomybės draudimas (CMR)
 • Vandens transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas
 • Skraidymo aparatų civilinės atsakomybės draudimas
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas

Laidavimo draudimas

 • Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras draudimas
 • Akcizinio sandėlio laidavimo draudimas
 • Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas

Prekinio kredito draudimas

Kibernetinių rizikų draudimas

Aviacinių rizikų draudimas