Informacinis (viešas) pranešimas

Informuojame, kad nuo euro įvedimo dienos, t.y. nuo 2015.01.01, visose sutartyse ir bendrosiose taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, perskaičiavus pagal oficialų kursą 1 EUR=3,4528 Lt ir suapvalinus pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio, (taip pat nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu bus laikomos nuorodomis į Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius). Perskaičiuodami sumas iš litų į eurus galite naudotis valiutos keitimo skaičiuotuvu.

Pažymime, kad euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui – jos galioja iki nurodyto termino, o visi iki tol vykdyti mokėjimai litais nuo 2015.01.01 turi būti atliekami tik eurais.

Detalesnė informacija teikiama tel. 8 (5) 2 49 22 61, taip pat aktuali informacija euro įvedimo klausimais teikiama interneto puslapyje www.euro.lt